Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Konkurz na místo ředitele/ky MŠ Trhanov

Obec Trhanov

Trhanov 63, 345 33 Trhanov

 

vyhlašuje

v samostatné působnosti jako zřizovatel na základě usnesení zastupitelstva obce

 č.8/15/2018 ze dne 29.3.2018

 

konkurz

na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky

Mateřské školy Trhanov, příspěvkové organizace

 

Kvalifikační předpoklady uchazeče:

-vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-organizační a řídící schopnosti

-znalost školské legislativy a souvisejících předpisů

-znalost školské ekonomiky a souvisejících předpisů

-občanská a morální bezúhonnost

-dobrý zdravotní stav

Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 30.4.2018 v obálkách označených

„KONKURZ MŠ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Obec Trhanov

Trhanov 63

345 33 Trhanov

Obsahové náležitosti přihlášky:

-písemná přihláška(jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trv.pobytu, telef.spojení, datu a podpis)

-úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

-doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe

-životopis (psaný vlastní rukou)

-koncepce dalšího rozvoje Mateřské školy Trhanov, PO (max.rozsah 2 strany)

-výpis z rejstříku trastů (ne starší 3 měsíce)

-čestné prohlášení podle §4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce

-písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný termín nástupu 27.8.2018

 

Ondřej Frei

starosta obce Trhanov

Vyvěšeno: 4. 4. 2018

Datum sejmutí: 30. 4. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět