Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce Trhanov na rok 2018

 

P ř í j m y                                                                  

----------------------------------------------------------------------------

OdPa / Pol  Text                                                        v tis. Kč

----------------------------------------------------------------------------

0000/1111  daň z př. FO ze zav.č. …………………1400

0000/1112   daň z př.FO ze SVČ …………………..    60

0000/1113   daň z př.FO z kap.výn. ..………………  130

0000/1121   daň z př.PO …………………………...1350

0000/1122   daň z př.PO za obec …………………..    70

0000/1211   daň z DPH …………….………………2600

0000/1381,1382  odvod loterií …………………….     30

0000/1511   daň z nemovitosti …………… ……….  770                                            

0000/1340   poplatek za odpady – občané …………  240

0000/1341   poplatek ze psů ………………………     10   

0000/1361   správní poplatek ……………………..     10      

0000/4112   transfer ze SR  ………………………..  103,3 

2310/xxxx   pitná voda   …………………………..     80

2321/xxxx   skanalizace ……………………………    20  

3612/xxxx   bytové hospodářství…….…………….     60   

3632/xxxx   pohřebnictví…..………………………     10

3639/xxxx   pronájem pozemků a ost.nemovitostí…  123    

3639/xxxx   prodej pozemků ………………………      6

3722/xxxx   odpadové hospodářství…………. …….   40

3725/xxxx   tříděný odpad …….…………………….  70           

6171/xxxx   příjmy z prodeje zboží…………………   10    

6310/xxxx   příjmy z úroků ………………………….   7,7

--------------------------------------------------------------------------

příjmy celkem         ……………………………….....7200

 

                                                                     -1-

 

V ý d a j e                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------

OdPa / Pol  Text                                                               v tis. Kč

--------------------------------------------------------------------------------

2212/xxxx  komunikace ………… ………………….     50

2219/xxxx  chodníky  ………..………………………     20    

2292/xxxx  dopravní obslužnost ……………………..     35  

2310/xxxx  pitná voda .. ……….….………………….  100   

2321/xxxx  kanalizace ………………………………...   20             

3111/xxxx  MŠ ………….……………………………..370

3141/xxxx  MŠ – jídelna     ……….………………….. 100      

3319/xxxx  příspěvky DSO - ………………………....    20 

3322/xxxx  památky  ………………………… .……..2900    

3399/xxxx  SPOZ – (jubilea, posezení, dary ) …………  40     

3419/xxxx   příspěvky tělovýchova ……………………. 48   

3421/xxxx  volný čas dětí a mládeže  ………..………..   20

3429/xxxx   příspěvky ostatní  …………………………  13 

3543/xxxx   pomoc zdrav.post. ………………………..     3        

3612/xxxx   bytové hospodářství…..………………….    10    

3631/xxxx   veřejné osvětlení …………………….…..  358

3632/xxxx   hřbitov ………………… ……………….. 300

3639/xxxx   komun.služby …………………………….   50  

3722/xxxx   odpadové hospod.………………………. ..400

3725/xxxx   třídění odpadu …………………………….150

3745/xxxx   péče o veř.zeleň  ………………………..… 60                  

5512/xxxx   požární ochrana …………………..………  10    

6112/xxxx   zastupitelstvo …………..............…………900

6171/xxxx   místní správa …………………………….1100       

6310/xxxx   peněžní ústavy ….………………………...   16  

6320/xxxx   pojištění ………………………………….    30

6330/xxxx   příspěvek odbory …………………………     4

6399/xxxx   daň z příjmů za obec…….. ………………   70

6402/xxxx   finanč.vypoř.min.let ……………………..      3

 

 výdaje celkem    ……………………………………..  7200

                                                                          ======

 

Rozpočet obce na rok 2018 je vyrovnaný. Závazným ukazatelem (ZU) jsou paragrafy. ZU pro PO MŠ Trhanov na rok 2018 je neinvestiční příspěvek na činnost.

 

                                                                        Ondřej Frei  -  starosta

 

Vyvěšeno :1.1.2018

Sejmuto :31.12.2018

Vyvěšeno: 1. 1. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět