Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Schválený rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet obce Trhanov na rok 2017

P ř í j m y                                                                   

OdPa / Pol  Text                                                        v tis. Kč

----------------------------------------------------------------------------

0000/1111  daň z př. FO ze zav.č. ………………… 1300

0000/1112   daň z př.FO ze SVČ …………………..    135

0000/1113   daň z př.FO z kap.výn. ..………………  140

0000/1121   daň z př.PO …………………………... 1300

0000/1122   daň z př.PO za obec …………………..   40

0000/1211   daň z DPH …………….……………… 2400

0000/1382   odvod loterií …………………………..   10

0000/1511   daň z nemovitosti …………… ……….760                                            

0000/1340   poplatek za odpady – občané ………240

0000/1341   poplatek ze psů ………………………    10   

0000/1361   správní poplatek ……………………..    10      

0000/4112   transfer ze SR  ……………………….. 103,3 

2310/2111   vodné  ………………………………..      83

2321/2111   stočné …………………………………    26  

3612/2132   nájemné z bytů ……………………….   60   

3632/2111   pronájem hrobů ………………………   20

3639/xxxx   pronájem pozemků a ost.nemovit.… 123    

3639/3111   prodej pozemků ………………………    10

3722/2111   poplatek za odpady – podnikatelé …….40

3725/2324   za tříděný odpad ……………………….   70           

6171/2112   příjmy z prodeje zboží…………………   10    

6310/2141   příjmy z úroků ………………………….     9,7

--------------------------------------------------------------------------

příjmy celkem         ………………………………..      6900

V ý d a j e                                                                   

OdPa / Pol  Text                                                           v tis. Kč

-------------------------------------------------------------------------------------

2212/xxxx  komunikace ………… ………………….    100

2219/xxxx  chodníky  ………..………………………    140     

2292/xxxx  dopravní obslužnost ……………………..  33  

2310/xxxx  pitná voda .. ……….….………………….  100     

2321/xxxx  kanalizace ………………………………...    50         

3111/xxxx  MŠ ………….……………………………..   385

3141/xxxx  MŠ – jídelna     ……….…………………..  100    

3319/xxxx  příspěvky DSO - ………………………....    20 

3322/xxxx  památky  ………………………… .……..3000    

3399/xxxx  SPOZ – (jubilea, posezení, dary ) ……… 40     

3419/xxxx   příspěvky tělovýchova …………………  48   

3421/xxxx  volný čas dětí a mládeže  ………..………20

3429/xxxx   příspěvky ostatní  ………………………   13 

3543/xxxx   pomoc zdrav.post. ………………………..  3        

3612/xxxx   bytové hospodářství…..…………………250      

3631/xxxx   veřejné osvětlení …………………….…..351

3632/xxxx   hřbitov ………………… ………………..  350

3639/xxxx   komun.služby …………………………….100     

3722/xxxx   odpadové hospod.………………………. 450

3725/xxxx   třídění odpadu …………………………….150

3745/xxxx   péče o veř.zeleň  ………………………..… 50                        

5512/xxxx   požární ochrana …………………..………180          

6112/xxxx   zastupitelstvo …………..............…………860

6171/xxxx   místní správa …………………………….1100       

6310/xxxx   peněžní ústavy ….………………………...  16  

6320/xxxx   pojištění ………………………………….     40

6330/xxxx   příspěvek odbory …………………………    4

6399/xxxx   daň z příjmů za obec…….. ………………  40

6402/xxxx  finanč.vypoř.min.let .................................    7

výdaje celkem    ……………………………………..    8000

                                                                      

Rozpočet obce na rok 2017 je schodkový, výdaje proti chybějícím příjmům ve výši

1.100.000,-Kč budou dorovnány z fondu rezerv z položky 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/ .

 

Vyvěšeno : 30.3.2017

sejmuto : 31.12.2017

Vyvěšeno: 31. 3. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět