Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Zápis s usnesením z 13.zasedání

 

Zápis a usnesení

z 13. zasedání zastupitelstva obce Trhanov

ze dne 21.9.2017

 

Program:    1) Kontrola usnesení z minulého zasedání 

                     2) Schválení Smlouvy o dílo s Lukanus-stav

                     3) Schválení dohody o školském obvodu Klenčí p.Č

                     4) Různé

                     5) Závěr

Jednání :

1.  Zasedání zahájil starosta obce, seznámil přítomné s programem jednání.  Navrhl ověřovatele zápisu Ondřej Průcha, Václav Dufek, zapisovatelkou Jana Záhořová. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 12.zasedání.

Usnesení č.1- ZO schvaluje navržený program jednání                                                                    pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Průcha O., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0 

Usnesení č.2- ZO určuje ověřovatele zápisu Ondřej Průcha, Václav Dufek, zapisovatelku Janu                                                                                                                                                                                  Záhořovou                                                                                                                                           pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Průcha O., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.3- ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 12.zasedání                                                  pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Průcha O., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0 

2. Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o dílo s Lukanus-stav Ing.Oldřich Kovařík, Chodov na opravu oplocení u domu čp.60 a pověřuje starostu k podepsání smlouvy.

Usnesení č.4- ZO schvaluje Smlouvu o dílo s Ing.Oldřich Kovařík Lukanus-stav Chodov                                                  pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Průcha O., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0 

3. Starosta seznámil přítomné s návrhem ÚM Klenčí o sepsání Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Klenčí p.Č., jejímž zřizovatelem je městys Klenčí p.Č. Obec je povinna zajistit podmínky pro základní vzdělávání a proto ZO doporučuje Dohodu schválit.  

Usnesení č.5- ZO schvaluje  Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Klenčí p.Č.,

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Průcha O., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0 

 

4. Starosta informoval přítomné o dalších bodech , které zastupitelé v uplynulém období projednávaly:

- žádost o prodloužení nájemní smlouvy  p.Duchka Antonína  na pronájem bytu č.2 v II.NP v domě čp.60- ZO navrhuje prodloužit nájem na 2 roky do 30.9.2019 za stávajících podmínek

-žádost ředitelky MŠ Trhanov o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Trhanov pro školní rok    2017-2018 v jedné třídě na 25 dětí

-oznámení ředitelky MŠ Trhanov o uzavření mateřské školy ve dnech 29.9.2017 a                 27.12.2017 až 2.1.2018

-pořádání vánočního koncertu dne 19.12.2017 od 18,00 hodin, hraje Mrákovský národopisný soubor za sjednanou cenu

-posezení se seniory se bude konat 3.12.2017 v Restauraci u Sv.Jána v Trhanově, vystoupí děti z mateřské školy, hrát bude Zdeněk Peroutka, občerstvení za cenu cca 200,-Kč na osobu

Usnesení č.6- ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p.Duchkem Antonínem na pronájem bytu č.2 v II.NP v domě čp.60

pro:Frei O., Dufek V., Chmelík J., Průcha O.,  Psutka R., Váchalová H., Záhořová J., proti:0, zdržel se:0

 

Usnesení č.7- ZO schvaluje  pořádání vánočního koncertu dne 19.12.2017

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Průcha O., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0 

 

Usnesení č.8- ZO schvaluje  uzavření  MŠ Trhanov ve dnech 29.9.2017 a 27.12. 2017 až 2.1.2018

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Průcha O., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0 

 

Usnesení č.9- ZO schvaluje  povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Trhanov pro školní rok           2017-2018 v jedné třídě na 25 dětí

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Průcha O., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J., proti:0, zdržel se:

 

Usnesení č.10 ZO schvaluje  konání  Posezení se seniory s občerstvením v ceně cca 200,-Kč na osobu a zajištění programu s hudbou v ceně do 4.000,-Kč

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Průcha O., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0 

 

 

 

 

5.Starosta  poděkoval  přítomným za účast a zasedání ukončil.

             

 

 

Zápis byl vyhotoven dne : 21.9.2017

Zapisovatel: Jana Záhořová

 

Ověřovatelé  : Václav Dufek , Ondřej Průcha

 

Ondřej Frei

Starosta

 

 

 

 

 

 

 

-2-

Vyvěšeno: 27. 9. 2017

Datum sejmutí: 13. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět