Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Rozpočtový výhled obce

R o z p o č t o v ý   v ý h l e d

Obec Trhanov

v tis.Kč                                                        r.2021             r.2022          r.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------

T1    daňové příjmy                                   7000             7000             7900         

---------------------------------------------------------------------------------------------------

T2    nedaňové příjmy                                800              800                800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------

T3    kapitálové příjmy                                    0                 0                    0               

----------------------------------------------------------------------------------------------------

T4    přijaté dotace a transfery                  100              100               100          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

        příjmy po konsolidaci                         7900           7900             7900         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

        úvěry krátkodobé                                  --               --                --              

        úvěry dlouhodobé                                 --              --                 --    

        ostatní                                                     --               --                   --        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P     konsolidované příjmy celkem         7900            7900             7900        

------------------------------------------------------------------------------------------------

T5   běžné výdaje                                           6900            6900             6900     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

T6   kapitálové výdaje                                   1000            1000              1000   

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

      výdaje po konsolidaci                             7900            7900              7900   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

        splátka jistiny krátkod.úvěrů                --                 --                   --              

        splátka jistiny douhodob.úvěrů            --                 --                   --    

        ostatní                                                       --                 --                   --               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

V     konsolidované výdaje celkem            7900            7900            7900         

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Schváleno: 11.12.2019

Vyvěšeno: 2. 1. 2020

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět