Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Výlet - Švihov 24.5.2012

Obsah

 

 

Návrh rozpočtu obce Trhanov na rok 2013
 
P ř í j m y                                                                   
----------------------------------------------------------------------------
OdPa / Pol Text                                              v tis. Kč
----------------------------------------------------------------------------
0000/1111  daň z př. FO ze zav.č. …………………. 1000
0000/1112   daň z př.FO ze SVČ …………………..    110 
0000/1113   daň z př.FO z kap.výn. ..………………   80
0000/112..   daň z př.PO ……………………………      1000 
0000/1211   daň z DPH …………….………………         2000
0000/1511   daň z nemovitosti …………… ……….      840                                                  
0000/1337   poplatek za odpady – občané ………… 250
0000/1341   poplatek ze psů ………………………          10
0000/1343   poplatek za užívání veř.prost. ………..  1  
0000/1361   správní poplatek ……………………..         4,4   
0000/4112   transfer ze SR ………………………..      100,6
0000/4121   transfer od obcí –prodej plynu   … 200
2310/2111   vodné ………………………………..             75
2321/2111   stočné …………………………………             28  
3612/2132   nájemné z bytů ……………………….       54    
3632/2111   pronájem hrobů ………………………         5   
3639/2131   pronájem pozemků ……………………       6      
3639/2132   pronájem ost.nemovitostí …………….  83   
3639/3111   prodej pozemků ……………………….      10 
3722/2111   poplatek za odpady – podnikatelé …38
3725/2324   za tříděný odpad ……………………….    75          
6171/211..   příjmy ostatní , prodej popelnic…  5
6310/2141   příjmy z úroků ………………………….    25 
---------------------------------------------------
 příjmy celkem         ………………………………..    6 000 
                                                               =========
 
 
V ý d a j e                                                                    
----------------------------------------------------------------------------
OdPa / Pol Text                                             v tis. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------
2212/5171 komunikace - opravy  ……………………    200
2212/5169 zimní údržba …………………………….        20
2219/5171 chodníky – oprava ………………………     350     
2221/5193 dopravní obslužnost ……………………..   34  
2310/5171 pitná voda ……… ……………………….      100     
2321/5171 kanalizace – běžné opravy ………………. 30
2321/6121 nová kanalizace ………………………….     950       
3111/5331  mateřská škola- provoz ………………….300
3111/5171 MŠ - oprava ……………………………..      180
3141/5331 MŠ – ŠJ – provoz ………………………..    100     
3319/5329 příspěvky DSO …………….…………....     13
3319/5169     -„-                - poradenství ……………8,5
3322/xxxx památky  ………………………… .………       550  
3399/xxxx SPOZ – (jubilea, posezení, dary ) …   25    
3419/5222   příspěvky tělovýchova ……………………. 21  
3421/xxxx dětské atrakce a MDD ……………………..  40
3429/5222   příspěvky ostatní …………………………     17
3543/5222   pomoc zdrav.post. ………………………..   2       
3612/xxxx   byty ……………………………………….          20       
3631/5169   veřejné osvětlení …………………….……  323    
3632/xxxx   hřbitov ………………… ………………….      50
3635/xxxx   pořízení ÚP ………………………………..  200 
3639/xxxx   komun.služby ………………………………    40    
3722/xxxx   odpadové hospod.……………………….  433
3725/5169  třídění odpadu …………………………….  150
3745/5169   péče o veř.zeleň ………………………..…  85                       
5512/xxxx   hasiči – příspěvek, materiál, oprava30         
6112/xxxx   zastupitelstvo …………..............…475
6171/xxxx   místní správa …………………………….  1180        
6310/5163   peněžní ústavy ….………………………...  24,5
6320/5163   pojištění ………………………………….       40
6330/5345   příspěvek odbory …………………………    4
6399/5362   platby daní a poplatků SR ………………. 5
 výdaje celkem    ……………………………………..       6000
                                                                  =======                                                                                
Rozpočet obce na rok 2013 je  vyrovnaný.
 
 
                                                      Ondřej Frei -starosta                                            
 
Vyvěšeno :    6.3.2013                       sejmuto:    21.3.2013