Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Ukončení 2012

Obsah

Návrh rozpočtu obce Trhanov na rok 2014

P ř í j m y                                                                   

OdPa / Pol  Text                                              v tis. Kč

0000/1111  daň z př. FO ze zav.č. …………………. 1120

0000/1112   daň z př.FO ze SVČ …………………..   150

0000/1113   daň z př.FO z kap.výn. ..………………100

0000/1121   daň z př.PO ……………………………      950

0000/1122   daň z př.PO za obec ……………………    5

0000/1211   daň z DPH …………….………………     2200

0000/1511   daň z nemovitosti …………… ……….  745                                                   

0000/1340   poplatek za odpady – občané ………250

0000/1341   poplatek ze psů ………………………        9

0000/1343   poplatek za užívání veř.prost. ……… 1

0000/1351   odvod loterií …………………………       20  

0000/1361   správní poplatek ……………………..      5,1     

0000/4112   transfer ze SR  ………………………..  102,3

0000/4129   transfer –prodej plynu   …………… 126,8

2310/2111   vodné  ………………………………..        24,7

2321/2111   stočné …………………………………        79,4  

3612/2132   nájemné z bytů ……………………….   52    

3632/2111   pronájem hrobů ………………………      5   

3639/2131   pronájem pozemků ……………………    7      

3639/2132   pronájem ost.nemovitostí …………117   

3639/3111   prodej pozemků ……………………….   10 

3722/2111   poplatek za odpady – podnikatelé .38

3725/2324   za tříděný odpad ……………………….   56          

6171/2111   příjmy ostatní , prodej popelnic…… 2

6310/2141   příjmy z úroků ………………………….   24,7

--------------------------------------------------------------------------

  příjmy celkem         ………………………………..    6200 

  V ý d a j e                                                                    

OdPa / Pol  Text                                             v tis. Kč

2212/xxxx  komunikace ………… ………………….       110

2219/5171  chodníky – oprava ………………………     550     

2221/5193  dopravní obslužnost ……………………..    34  

2310/5171  pitná voda – oprava ….………………….     20      

2321/5171  kanalizace – oprava ……..……………….    10

2321/6121  nová kanalizace ………………………….    600         

3111/5171  MŠ - oprava  ……………………………..      150

3111/5331  mateřská škola- provoz …………………. 300

3141/5331  MŠ – jídelna – provoz …………………..   100     

3319/5329  příspěvky DSO - Chodská liga…………...17,9

                                       Domažlicko  ………………… 8,1

3322/xxxx  památky  ………………………… .………     1300  

3399/xxxx  SPOZ – (jubilea, posezení, dary ) ………40    

3419/5222   příspěvky tělovýchova …………………….  40   

3421/xxxx  volný čas dětí a mládeže  ………..………300

3429/5222   příspěvky ostatní  …………………………      5

3543/5222   pomoc zdrav.post. ………………………..     6       

3612/xxxx   byty ……………………………………….          20       

3631/5169   veřejné osvětlení …………………….……338    

3632/xxxx   hřbitov ………………… …………………      100

3635/6119   ÚP ………………………………………….         90

3639/xxxx   komun.služby ……………………………..  340    

3722/xxxx   odpadové hospod.………………………. .410

3725/5169   třídění odpadu ……………………………. 150

3745/xxxx   péče o veř.zeleň  ………………………..…20                       

5512/xxxx   požární ochrana …………………..………. 25         

6112/xxxx   zastupitelstvo …………..............… 552

6171/xxxx   místní správa ……………………………. 1000        

6310/5163   peněžní ústavy ….………………………...15

6320/5163   pojištění ………………………………….     36

6330/5345   příspěvek odbory …………………………   4

6402/5366   finanční vypořádání min.let ……………9

-------------------------------------------------------------------

  výdaje celkem    ……………………………………..  6700

xxxx/8115  změna  stavu kr.pr.na bank.ú……500

 

Rozpočet obce na rok 2014 je  nevyrovnaný. Výdaje proti chybějícím příjmům ve výši 500 tis. budou dorovnány z fondu rezerv z položky 8115 ( změna na stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


 

Ondřej Frei  -  starosta