Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Posezení se seniory 6.12.2015

Obsah

Návrh rozpočtu obce Trhanov na rok 2015
P ř í j m y                                                                   

OdPa / Pol  Text                                            v tis. Kč

0000/1111  daň z př. FO ze zav.č. …………………. 1180

0000/1112   daň z př.FO ze SVČ …………………..     150

0000/1113   daň z př.FO z kap.výn. ..………………  120

0000/1121   daň z př.PO …………………………         1120

0000/1122   daň z př.PO za obec ……………………       5

0000/1211   daň z DPH …………….………………        2300

0000/1511   daň z nemovitosti …………… ……….     780                                                   

0000/1340   poplatek za odpady – občané ………   250

0000/1341   poplatek ze psů ………………………           9

0000/1343   poplatek za užívání veř.prost. ………..  1

0000/1351   odvod loterií …………………………           20  

0000/1361   správní poplatek ……………………..         5,5     

0000/4112   transfer ze SR  ………………………..        99,5

2310/2111   vodné  ………………………………..             83

2321/2111   stočné …………………………………             25  

3612/2132   nájemné z bytů ……………………….       60    

3632/2111   pronájem hrobů ………………………        23   

3639/2131   pronájem pozemků ……………………       7      

3639/2132   pronájem ost.nemovitostí …………….115   

3639/3111   prodej pozemků ……………………….      10 

3722/2111   poplatek za odpady – podnikatelé … 48

3725/2324   za tříděný odpad ……………………….     70          

6171/2111   příjmy ostatní ………………………….        2

6171/2112   příjmy z prodeje popelnic………………  2

6310/2141   příjmy z úroků ………………………….     15

  příjmy celkem         ………………………………..     6500 

V ý d a j e                                                                    

OdPa / Pol  Text                                            v tis. Kč

2212/xxxx  komunikace ………… ………………….       240

2219/5171  chodníky  ………..………………………        345     

2221/5193  dopravní obslužnost ……………………..    34  

2310/5171  pitná voda – oprava ….………………….   500      

2321/5171  kanalizace –oprava ……………………...    30         

3111/5171  MŠ - oprava  ……………………………..      130

3111/5331  mateřská škola- provoz …………………..350

3141/5331  MŠ – jídelna – provoz …………………..    100     

3319/5329  příspěvky DSO - Chodská liga…………....  6

                                       Domažlicko  …………………. 8

3322/xxxx  památky  ………………………… .………      1400  

3399/xxxx  SPOZ – (jubilea, posezení, dary ) ……… 24    

3419/5222   příspěvky tělovýchova …………………….  38   

3421/xxxx  volný čas dětí a mládeže  ………..………..10

3429/5222   příspěvky ostatní  …………………………     12

3543/5222   pomoc zdrav.post. ………………………..     1       

3612/xxxx   byty ……………………………………….           20       

3631/5169   veřejné osvětlení …………………….……  339    

3632/xxxx   hřbitov ………………… ………………….        20

3639/xxxx   komun.služby ……………………………..   500    

3722/xxxx   odpadové hospod.………………………. ..430

3725/5169   třídění odpadu …………………………….  150

3745/xxxx   péče o veř.zeleň  ………………………..… 20                       

5512/xxxx   požární ochrana …………………..……….200         

6112/xxxx   zastupitelstvo …………..............…  520

6171/xxxx   místní správa …………………………….  1000        

6310/5163   peněžní ústavy ….………………………... 14

6320/5163   pojištění ………………………………….      40

6330/5345   příspěvek odbory …………………………    4

6402/5366   finanční vypořádání min.let …………  15

  výdaje celkem    ……………………………………..     6500

                                                                              
Rozpočet obce na rok 2015 je  vyrovnaný.

                                                                        Ondřej Frei  -  starosta