Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Capartice 2014

Obsah

Návrh rozpočtu obce Trhanov na rok 2016

 

 

P ř í j m y                                                                   

----------------------------------------------------------------------------

OdPa / Pol  Text                                                        v tis. Kč

----------------------------------------------------------------------------

0000/1111  daň z př. FO ze zav.č. ………………….1200

0000/1112   daň z př.FO ze SVČ …………………..  150

0000/1113   daň z př.FO z kap.výn. ..………………  120

0000/1121   daň z př.PO …………………………   1200

0000/1122   daň z př.PO za obec ……………………  50

0000/1211   daň z DPH …………….………………2300

0000/1511   daň z nemovitosti …………… ……….  760                                                  

0000/1340   poplatek za odpady – občané …………  240

0000/1341   poplatek ze psů ………………………      10

0000/1351   odvod loterií …………………………      20  

0000/1361   správní poplatek ……………………..      10      

0000/4112   transfer ze SR  ………………………..    99,6

2310/2111   vodné  ………………………………..     88

2321/2111   stočné …………………………………    27  

3612/2132   nájemné z bytů ……………………….     60    

3632/2111   pronájem hrobů ………………………       5   

3639/2131   pronájem pozemků ……………………      5      

3639/2132   pronájem ost.nemovitostí …………….   115   

3639/3111   prodej pozemků ……………………….    10 

3722/2111   poplatek za odpady – podnikatelé …….    45

3725/2324   za tříděný odpad ……………………….   70          

6171/2111   příjmy ostatní ………………………….     1

6171/2112   příjmy z prodeje popelnic………………    7

6310/2141   příjmy z úroků ………………………….   7,4

--------------------------------------------------------------------------

 příjmy celkem         ………………………………..     6600 

                                                                                 =========

V ý d a j e                                                                    

----------------------------------------------------------------------------

OdPa / Pol  Text                                                             v tis. Kč

-------------------------------------------------------------------------------------

2212/xxxx  komunikace ………… ………………….   1100

2219/xxxx  chodníky  ………..………………………     200    

2221/xxxx  dopravní obslužnost ……………………..      32,8 

2310/xxxx  pitná voda .. ……….….………………….    250     

2321/xxxx  kanalizace ………………………………...     50        

3111/xxxx  MŠ ………….……………………………..  650

3141/xxxx  MŠ – jídelna     ……….…………………..   100    

3319/xxxx  příspěvky DSO - ………………………....     10

3322/xxxx  památky  ………………………… .………  800  

3399/xxxx  SPOZ – (jubilea, posezení, dary ) …………   40    

3419/xxxx   příspěvky tělovýchova …………………….  50  

3421/xxxx  volný čas dětí a mládeže  ………..………..    25

3429/xxxx   příspěvky ostatní  …………………………   15

3543/xxxx   pomoc zdrav.post. ………………………..      2      

3612/xxxx   byty ………………………………………. 200      

3631/xxxx   veřejné osvětlení …………………….…… 352   

3632/xxxx   hřbitov ………………… ………………….100

3639/xxxx   komun.služby …………………………….. 150    

3722/xxxx   odpadové hospod.………………………. .. 470

3725/xxxx   třídění odpadu ……………………………. 150

3745/xxxx   péče o veř.zeleň  ………………………..…  30                      

5512/xxxx   požární ochrana …………………..……….  63        

6112/xxxx   zastupitelstvo …………..............…………. 550

6171/xxxx   místní správa …………………………….  1100       

6310/xxxx   peněžní ústavy ….………………………...    15,2

6320/xxxx   pojištění ………………………………….     41

6330/xxxx   příspěvek odbory …………………………      4

6399/xxxx   daň z příjmů za obec…….. ………………    50

 

 výdaje celkem    ……………………………………..  6600

                                                                                    ======

 

Rozpočet obce na rok 2016 je  vyrovnaný.